Handlingar inför årsmötet

 

Snart dags för årsmöte! Nedan hittar ni aktuella handlingar, läs gärna igenom dessa innan mötet.

Styrelsen har även tagit fram en enkät som syftat till att få en indikation om vad våra medlemmar anser att klubben har för värdegrund och vision. Med enkäten hoppas vi få en uppfattning om hur våra medlemmar önskar att vi ska arbeta framöver. Vi har fått in 104 svar och nedan ser du resultatet:

Styrelsen kommer att ta med sig enkätsvaren och även alla svarskommentarer in i 2017 och jobba fram en plan på hur styrelsen ska arbeta framöver.

Tack ni som medverkat, dragningen av biobiljetterna sker i samband med årsmötet!