Swedishbeachtour i Malmö 2018?

Hej alla medlemmar,

Tack för ett trevligt årsmöte! Vi pratade en hel del om hur vi behöver få våra medlemmar till att engagera sig i föreningens fortsatta utveckling och här kommer en möjlighet.

Vi har som klubb fått erbjudande om att hålla i ett evenemang för Swedish Beach Tour, (tävling för sverigeeliten). I sommar den 6-8 juli. Men för att vi ska kunna gå vidare med denna fantastiska möjlighet måste vi först förankra intresset att hjälpa till med eventet med alla medlemmar.

Vi kommer behöva funktionärer som hjälper till med uppbyggnad, nedmontering administration och matcher (domare, bollrullare etc).

För att detta ska vara möjligt att genomföra vill vi ha:

  • minst 5 personer som under 5 juli kan var med under uppbyggnad
  • minst 3 personer som hjälper till med administration under tävlingsdagarna 6-8 juli
  • minst 5 personer som hjälper till söndag eftermiddag med nedmontering

Dessutom hade det varit önskvärt med:

  • 3-5 personer med domarutbildning eller som kostnadsfritt kan få utbildning
  • Så många som möjligt (förslagsvis juniorer) som kan hjälpa till som bollrullare någon eller flera av dagarna 6-8 juli

Styrelsen ser det som en stor möjlighet både genom att visa upp vår fantastiska sport och inte minst möjligheten att etablera oss på ribban.

Skicka omedelbart ett mejl till info@malmobeachvolley.se och skriv vad du kan bidra med, senast fredag den 16 mars då vi måste lämna besked asap!

/Styrelsen

#mbcfamiljen