FAQ Träning

Hur görs gruppindelningen?


Klubbens strävar efter att ha så jämn nivå på träningsgrupperna som möjligt, samt att så många som möjligt ska få möjlighet att träna beachvolleyboll. Ett tränarråd tillfrågas vid gruppindelningen, och alla tränare ombeds ge feedback på spelarna i sin grupp vid terminens slut. Vid gruppindelningen tas hänsyn till följande parametrar:

 • Tidigare träningsgrupp
 • Tränares feedback
 • Närvaro föregående termin
 • Spelares egen motivation & önskemål
 • Ranking/entrypoäng
 • Engagemang i föreningen
Vem är tränare?


Eftersom vi är en ideell förening bygger vår verksamhet på att vi hjälps åt, detta gäller även för tränarrollen. De som önskar träna i en SATS-grupp måste också ställa upp som tränare. Klubben gör sitt bästa för att fördela tränarna så rättvist som möjligt.
Hur många tränar i varje grupp?


Gruppstorleken varierar efter träningsnivån. Klubben eftersträvar gruppstorlekar på 8-10 personer/grupp men i terminstarten förekommer ibland större grupper.
Hur görs gruppindelningen?


Klubbens strävar efter att ha så jämn nivå på träningsgrupperna som möjligt, samt att så många som möjligt ska få möjlighet att träna beachvolleyboll. Ett tränarråd tillfrågas vid gruppindelningen, och alla tränare ombeds ge feedback på spelarna i sin grupp vid terminens slut. Vid gruppindelningen tas hänsyn till följande parametrar:

 • Tidigare träningsgrupp
 • Tränares feedback
 • Närvaro föregående termin
 • Spelares egen motivation & önskemål
 • Ranking/entrypoäng
 • Engagemang i föreningen
Vilken grupp tränar vilken dag?


MBC har tre träningspass måndag – torsdag. Tiderna är 17:30-19:00, 19:00-20:30, 20:30-22:00. Vilken grupp som får vilken tid fastställs i samband med gruppindelningen och meddelas i slutet av augusti respektive december. Ungdomsgruppen tränar oftast 17-18.
Vad kostar det?


En svår fråga att svara på då priserna kan variera mellan de olika terminerna. Men ca pris för inomhusträning brukar ligga på ungefär 1200 kr för träning 1 gång/vecka under 14 veckort och 2200 kr för träning 2 gånger/vecka under samma period. För att träna med oss måste du vara medlem i MBC, så medlemsavgiften tillkommer. Du måste också ha betalt tidigare avgifter för att få fortsätta träna med oss.
Jag vill hoppa av träningen, kan jag få pengarna tillbaka?


Träningsavgiften betalas endast tillbaka vid:
skada (läkarintyg krävs, ska meddelas träningsansvarig snarast)
graviditet som hindrar träning (ska meddelas träningsansvarig snarast)
Får man hoppa in i en grupp mitt i terminen?


Nej. Undantag kan göras i samråd med tränare och styrelsen. Hel medlemsavgift och träningsavgift måste alltid erläggas.
Jag har fler frågor, vart vänder jag mig?


Maila MBC: info@malmobeachvolley.se
Jag kan bara var med varannan vecka, måste jag betala hel avgift?


Ja. Alla betalar full träningsavgift.
Hur anmäler jag mig?


För dig som är intresserad av att vara med i en träningsgrupp ber vi dig gilla vår FB-sida för hålla dig uppdaterad på när anmälan öppnar och ta del av andra nyheter. Info om anmälan läggs även ut på vår hemsida, och skickas ut via mail till befintliga medlemmar. https://www.facebook.com/malmobeachvolley