Hästhagen - ny beacharena för våra medlemmar

Sommarens träning kommer hållas på våra nya beachplaner på Hästhagen IP. Det finns 6 träningsplaner att tillgå.

 

Byggarbetet med planerna på Hästhagens IP försenades, men är i drift från och med den 23 maj. 

 

Beachplanerna på Hästhagen är avsedda för MBC:s medlemmar, du måste alltså vara medlem för att spela där utanför klubbens träningstider (enl. avtal med Fritidsförvaltningen).

PRAKTISK INFORMATION

Området är inhägnat och det krävs en tag för att komma in på beachplanerna utöver din schemalagda träning. 

  • Kostnad för en tag är 300 kr.

  • Din tag är personlig och ska ej lånas ut. 

  • Du kan lösa ut en tag i samband med din träning och betala via Swish eller banköverföring. 

  • Vi använder oss av skokö om planerna är fulla (utanför träningstider).

Denna lösning är tillfällig, vi utvärderar hur sommaren går och kommer att titta på olika lösningar/bokningssystem till nästa år. Kostnaden kan komma att höjas.

 

Vi planerar även en invigning av Hästhagen för våra medlemmar med spel och annat kul - mer information kommer via mail och vår Facebook sida.