• Facebook
 • Instagram
Viktig information till alla våra medlemmar angående viruset covid-19

Vid frågor går det bra att kontakta oss på info@malmobeachvolley.se

Uppdatering 1/4

Som många av er säkert redan har sett så har förbundet beslutat att ställa in alla tävlingar i TP2. Det betyder att tre av de tävlingar vi skulle arrangera inte kommer bli av.

 

Tävlingarna i MBC:s regi som berörs är Open grön 9 maj, Open svart 16 maj och Challenger 17 maj. Förhoppningen är att det ska komma igång till TP3. Här är det som kommit från förbundet:

 

”Svenska Volleybollförbundet har i dialog med tävlingsledningen beslutat att ställa in hela tävlingsperiod 2 (TP2), som sträcker sig från 1 april till 17 maj. Det innebär att alla sanktionerade beachvolleytävlingar som i säsongskalendern ligger planerade att arrangeras under TP2 uteblir och att det inte delas ut några rankingpoäng under denna period, varken för nationellt eller internationellt spel. I enlighet med tävlingsbestämmelserna kan alla spelare fortsatt tillgodoräkna sig rankingpoäng från de tio (10) senaste tävlingsperioderna, inklusive TP2.
Svenska Volleybollförbundet har sedan tidigare, och utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer, beslutat att sanktionerade beachvolleytävlingar tills vidare inte ska arrangeras då det för närvarande inte finns förutsättningar att genomföra rankinggrundande tävlingar på rättvisa premisser. Beslutet gäller alla Challengers, Opens, Mixed-turneringar och ungdomstävlingar som anges i säsongskalendern. Läget utvärderas löpande och vi hoppas kunna starta tävlingsverksamheten så snart förutsättningar finns, men tidigast till tävlingsperiod 3 (TP3), som inleds den 18 maj.”

Uppdatering 23/3

 • Om du har sjukdomssymptom stanna hemma tills alla sjukdomssymptom är borta.
   
 • Undvik kroppskontakt med andra medlemmar såsom handslag. Undvik även beröring med händerna i ansiktet.
   
 • Dela inte vattenflaska med varandra.
   
 • Tvätta händer innan och efter ni har vistats i våra lokaler, alternativt använd handsprit.
   
 • Spotta inte i sanden och spotta inte ut snus i sanden. Detta är inte under några omständigheter tillåtet i vanliga fall heller.
   
 • Vi vill även be snusare att i det fall som snus förtärs i våra lokaler så ska detta hanteras på ett så hygieniskt sätt som möjligt, det vill säga i samband med handtvätt.

Med tanke på den pågående Corona epidemin tänkte vi att det var värt att skriva något om hur styrelsen tänker kring det hela och fortsättningen av våra träningar. Styrelsen håller koll på rekommendationer från folkhälsomyndigheten och svenska volleybollförbundet och följer dessa. Vi håller även kontakt med hyllie sportcenter i fall de skulle bedöma en förhöjd smittrisk där- För tillfället fortsätter våra träningar I enlighet med följande paragraf från volleybollförbundet:

“Svenska Volleybollförbundet uppmuntrar föreningarna att fortsätta med sin ordinarie träningsverksamhet, samt till arrangerandet av lokala tävlingar där det är möjligt. I tider där många känner oro blir idrotten extra viktig, inte minst för barn och ungdomar. Kompisarna, laget och föreningen skänker trygghet, samtidigt som glädjen som kommer av att röra på sig tillsammans bidrar till en mångsidig och aktiv tillvaro. Folkhälsomyndigheten understryker betydelsen av att idrottsaktiviteter fortsatt arrangeras. Att avbryta dem motverkar de allmänna hälsomålen “

Däremot så har vi full förståelse om vissa gör en annan bedömning av situationen och väljer att inte träna. Styrelsen har gjort en riskbedömning av vår verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer och i dagsläget bedömer vi att vi kan bedriva träningar och låta verksamheten fortlöpa. Men vi är samtidigt beredda på att stänga ner verksamheten med mycket kort varsel om läget skulle förändras. Om så sker, kommer informationen dyka upp här på vår Facebooksida och även på vår hemsida. Vi vill be våra medlemmar om att försöka hålla sig uppdaterade så att informationen når ut till alla.

 

Självklart gäller fortfarande allmänna riktlinjer och vi får gärna hjälpa varandra att komma ihåg dessa. I synnerhet att hålla sig borta vid sjukdom, speciellt med luftvägssymtom, tills man är 48h symptomfri, undvika kroppskontakt med fokus på det annars så vanliga high fiveandet och tvättning av händer innan och efter träning.

Styrelsen har vidtagit en del åtgärder för att arbeta förebyggande för att stoppa smittspridningen. Borstarna i hallen har plockats bort tillfälligt (men försök gärna bli av med så mycket sand som möjligt innan ni lämnar hallen). Skyltar med information om våra riktlinjer kommer sättas upp i hallen.

Styrelsen vill försäkra alla medlemmar om att vi gör det vi kan och vi är medvetna om att det är en extraordinär situation. Vi vill också understryka att vi alla gemensamt kan bidra till att stoppa smittospridningen genom att följa dessa riktlinjer och använda oss av sunt förnuft.

 

Vid frågor går det bra att kontakta oss via info@malmobeachvolley.se