Viktig information till alla våra medlemmar angående COVID-19

VT 2021

Träningen är fortsatt inställd för samtliga medlemmar.

Uppdatering 17/11

Med anledning av regeringens presskonferens om ytterligare åtgärder för att begränsa smittspridningen, har vi valt att ställa in all aktivitet för 2020. 

Uppdatering 27/10

Med anledning av de skärpta allmänna råden som Folkhälsomyndigheten beslutat om den 27 oktober, kommer all träning ställas in t.o.m. den 17 november.

Detta betyder också att workshopen för tränare den 8 november, Open grön dam den 15 november, Kul i Malmö och övrig verksamhet ställs in. Trots att FHM tycker att barnverksamhet kan fortgå, så väljer vi att ställa in.

Information om de skärpta allmänna råden på Folkhälsomyndigheternas hemsida
 

Information från Riksidrottsförbundet

Uppdatering 1/6

Nationaldagsmixen 6 juni och Open Svart 13 juni inställda!


Svenska Volleybollförbundet har beslutat att ställa in samtliga sanktionerade beachvolleytävlingar som skulle ha spelats under tävlingsperiod 4 (TP4) och 5 (TP 5), som sträcker sig fram till 21 juni. Det innebär att nationaldagsmixen den 6 juni och open svart 13 juni som MBC skulle arrangera blir inställda.

Under fredagsmorgonen den 29 maj berättade regeringen och Folkhälsomyndigheten att det från och med 14 juni införs lättnader av de allmänna råd som gäller för idrotten. Det innebär bland annat att matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper tillåts på alla nivåer. Det väntas komma nya direktiv den 3 juni från folkhälsomyndigheten med rekommendationer för sommaren. Det kommer inkludera information om hur man får resa inom landet och därmed resor i samband med idrottsutövande som utgör en grund för kommande beslut kring tävlingar.

Vi vill påminna alla våra medlemmar om att läget fortfarande är kritiskt och att fortsätta följa de rekommendationer som gäller.

Läs mer om vad som gäller med rankningpoäng samt håll er uppdaterade

 

Uppdatering 25/5

Vi måste tyvärr informera om att nationaldagsmixen är inställd och även TP4 fram till den 7:e juni. Vi återkommer med fler uppdateringar eller om läget skulle ändras.

Uppdatering 3/5 - riktlinjer för sommarträningar

Här kommer våra riktlinjer för sommarträningarna. För att vi ska kunna fortsätta bedriva verksamheten är det av största vikt att samtliga medlemmar tar del av riktlinjerna:  
 

 • Om du har sjukdomssymptom stanna hemma tills alla sjukdomssymptom är borta. Det är absolut förbjudet att delta i en träning om man känner av sjukdomssymptom! 48h symptomfri krävs för deltagande
   

 • Undvik kroppskontakt med andra medlemmar såsom handslag. Undvik även beröring med händerna i ansiktet. Använd medhavd handduk för att torka ansiktet med vid behov.
   

 • Vi uppmuntrar till användning av glasögon vid spel. Solglasögon är tex. enkelt och praktiskt vid sol, använd om möjligt inte bara som skydd mot solen.
   

 •  Dela inte vattenflaska med varandra.
   

 • Var noga med handhygienen, tvätta händer och använd handsprit ofta. Klubben tillhandahåller handsprit vid träningstillfällen.
  Närmsta kran IP: vid offentliga toalettet vid Triangeln
  Närmsta kran VH: Bo01-toaletterna

   

 • Spotta inte i sanden och spotta inte ut snus i sanden.
   

 • Åskådare är ej tillåtet enligt folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi hjälps åt att minimera begränsa antalet åskådare och undvika trängsel.

 

 •  För att undvika större folksamling så värm gärna upp på förhand på en annan plats än där träningen hålls och se till att lämna platsen när träningen är klar
   

 • Personer som bryter mot dess riktlinjer anses även bryta mot klubbens stadgar. Detta kan leda till en varning och senare även uteslutning ur klubben.

Uppdatering 4/4 - inställda träningar

Styrelsen har under dagen haft ett extrainsatt möte på grund av de nya riktlinjer och rekommendationer som har kommit från Volleybollförbundet och Folkhälsomyndigheten. Vi är väldigt glada över den enthusiasm ni medlemmar har haft inför våra träningar men måste tyvärr meddela att träningarna för de resterande tre veckorna är inställda. Vi har försökt och gjort vårt bästa för att låta verksamheten fortlöpa men med de förutsättningar som finns för att bedriva träningarna och med de nya rekommendationer som inkommit har vi gjort bedömningen att ställa in återstoden av vårterminen. Vi vill göra vårt yttersta att försöka bidra med att smittspridningen minskar och det gör vi nu genom att vänta med beachvolleybollträningarna tills sommarträningarna kör igång. 

 

De allmänna riktlinjer som gäller för oss som idrottsförening för att undvika smittspridning av covid-19: 

 1. Se till att närkontakt mellan utövare undviks,

 2. När det är möjligt att hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus,

 3. Skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper,

 4. Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel, och

 5. Se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks.


Styrelsens planering inför sommarträningar fortgår som vanligt. Vi kommer även se över möjligheten att erbjuda rabatt på årets höstträningar som kompensation.

Uppdatering 1/4

Som många av er säkert redan har sett så har förbundet beslutat att ställa in alla tävlingar i TP2. Det betyder att tre av de tävlingar vi skulle arrangera inte kommer bli av.

 

Tävlingarna i MBC:s regi som berörs är Open grön 9 maj, Open svart 16 maj och Challenger 17 maj. Förhoppningen är att det ska komma igång till TP3. Här är det som kommit från förbundet:

 

”Svenska Volleybollförbundet har i dialog med tävlingsledningen beslutat att ställa in hela tävlingsperiod 2 (TP2), som sträcker sig från 1 april till 17 maj. Det innebär att alla sanktionerade beachvolleytävlingar som i säsongskalendern ligger planerade att arrangeras under TP2 uteblir och att det inte delas ut några rankingpoäng under denna period, varken för nationellt eller internationellt spel. I enlighet med tävlingsbestämmelserna kan alla spelare fortsatt tillgodoräkna sig rankingpoäng från de tio (10) senaste tävlingsperioderna, inklusive TP2.


Svenska Volleybollförbundet har sedan tidigare, och utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer, beslutat att sanktionerade beachvolleytävlingar tills vidare inte ska arrangeras då det för närvarande inte finns förutsättningar att genomföra rankinggrundande tävlingar på rättvisa premisser. Beslutet gäller alla Challengers, Opens, Mixed-turneringar och ungdomstävlingar som anges i säsongskalendern. Läget utvärderas löpande och vi hoppas kunna starta tävlingsverksamheten så snart förutsättningar finns, men tidigast till tävlingsperiod 3 (TP3), som inleds den 18 maj.”

Uppdatering 23/3

Med tanke på den pågående Corona epidemin tänkte vi att det var värt att skriva något om hur styrelsen tänker kring det hela och fortsättningen av våra träningar. Styrelsen håller koll på rekommendationer från folkhälsomyndigheten och svenska volleybollförbundet och följer dessa. Vi håller även kontakt med hyllie sportcenter i fall de skulle bedöma en förhöjd smittrisk där- För tillfället fortsätter våra träningar I enlighet med följande paragraf från volleybollförbundet:

“Svenska Volleybollförbundet uppmuntrar föreningarna att fortsätta med sin ordinarie träningsverksamhet, samt till arrangerandet av lokala tävlingar där det är möjligt. I tider där många känner oro blir idrotten extra viktig, inte minst för barn och ungdomar. Kompisarna, laget och föreningen skänker trygghet, samtidigt som glädjen som kommer av att röra på sig tillsammans bidrar till en mångsidig och aktiv tillvaro. Folkhälsomyndigheten understryker betydelsen av att idrottsaktiviteter fortsatt arrangeras. Att avbryta dem motverkar de allmänna hälsomålen “

Däremot så har vi full förståelse om vissa gör en annan bedömning av situationen och väljer att inte träna. Styrelsen har gjort en riskbedömning av vår verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer och i dagsläget bedömer vi att vi kan bedriva träningar och låta verksamheten fortlöpa. Men vi är samtidigt beredda på att stänga ner verksamheten med mycket kort varsel om läget skulle förändras. Om så sker, kommer informationen dyka upp här på vår Facebooksida och även på vår hemsida. Vi vill be våra medlemmar om att försöka hålla sig uppdaterade så att informationen når ut till alla.

 

Självklart gäller fortfarande allmänna riktlinjer och vi får gärna hjälpa varandra att komma ihåg dessa. I synnerhet att hålla sig borta vid sjukdom, speciellt med luftvägssymtom, tills man är 48h symptomfri, undvika kroppskontakt med fokus på det annars så vanliga high fiveandet och tvättning av händer innan och efter träning.

Styrelsen har vidtagit en del åtgärder för att arbeta förebyggande för att stoppa smittspridningen. Borstarna i hallen har plockats bort tillfälligt (men försök gärna bli av med så mycket sand som möjligt innan ni lämnar hallen). Skyltar med information om våra riktlinjer kommer sättas upp i hallen.

Styrelsen vill försäkra alla medlemmar om att vi gör det vi kan och vi är medvetna om att det är en extraordinär situation. Vi vill också understryka att vi alla gemensamt kan bidra till att stoppa smittospridningen genom att följa dessa riktlinjer och använda oss av sunt förnuft.

 

Vid frågor går det bra att kontakta oss via info@malmobeachvolley.se