Årsmöteshandlingar


Den 3 mars är det dags för årsmöte!

Nedan hittar ni aktuella handlingar, läs gärna igenom dessa innan mötet.

  • Verksamhetsberättelse och plan

  • Resultatrapport

  • Balansrapport

  • Revisionsberättelse

  • Budget

  • Valberedningens förslag

Styrelsen tog även fram en enkät inför förra årsmötet, med syfte att få en indikation om vad våra medlemmar anser att klubben har för värdegrund och vision. Styrelsen ville få en uppfattning om hur våra medlemmar önskar att vi ska arbeta framöver. Vi har fick in 104 svar och nedan ser du resultatet. Vi har arbetat fram ett första utkast till MBC:s värdegrund, se nedan.

  • Enkätresultat

  • Utkast värdegrund


Utvalda inlägg
Senaste inlägg