Styrelsemedlemmar

Övriga poster

Suppleant 1: Niklas Johansson (omval)

Suppleant 2: Vegar Limstrand (2:a året)

Suppleant 3: Johanna Falk (2:a året)
 

Valberedning:
David Strand (nyval)
Peggy Thornström (omval)

Linnea Ransch (nyval)
 

Revisor: Sofi Häckter (omval)
 

Materialansvarig: Niklas Johansson

Stadgar