Styrelsemedlemmar

Ordförande

Karl Bacos

Sekreterare

Mariell Nyman

Träningsansvarig

Tomas Kesek

Träningsansvarig

Malin Åkerberg

Kommunikationsansvarig

Anna Paulin-Rosell

Tävlingsansvarig

Elin Mattsson

Tävlingsansvarig

Emma Henriksson

Ekonomiansvarig

Litza Bäckström

Barn & Ungdomsanvsarig

Please reload

Övriga poster

  • Niklas Johansson - Materialansvar

  • Emma Bergmark - Suppleant

  • Emma Henriksson - Suppleant

  • Lovisa Johansson - Revisor

  • Johanna Falk  - Valberedning

  • Anders Bergmark  - Valberedning

  • Elias Sandgren  -  Valberedning

Stadgar

Mötesprotokoll
  • Facebook
  • Instagram