Årsmöte

Årsmötet är ett möte för alla medlemmar i föreningen, därför hoppas vi så många som möjligt vill delta.

Under årsmötet går vi igenom året som gått och vår plan för nuvarande verksamhetsår. Det finns möjlighet att skicka in motioner/förslag på ändringar som vi tar upp under årsmötet. Dessa ska vara oss tillhanda 4 veckor innan. 

Nedan kan ni se dagordningen, våra förslag till förändring i stadgarna, verksamhetsberättelse och plan, balans-och resultatrapport, budget med mera.

Årsmöte 2021

Årsmöte 2020

Årsmöte 2019

Årsmötet för året 2019 hölls den 29 februari 2020.

Årsmötesprotokoll för 2019 (PDF, 212 kB)

Aktuella handlingar inför mötet:

Årsmöte 2018